Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Mong Gặp Bạn Thơ

Anh từng hằng mong gặp người nữ sĩ
Để bình thơ vui vẻ dưới trăng mờ
Những ánh thơ từ phụ nữ mộng mơ
Bao lâu rồi mới Thăng Long Hà Nội
Cứ mơ màng rồi lằm thơ chò đợi
Có phải em nguồn cảm hứng làm thơ
Sung sướng lòng anh chưa thế bao giờ
Ta sẽ làm thơ trăng soi chiếu dõi
Cùng nữ bạn thơ nếp văn sáng chói
Phải không em người phụ nữ mến thương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét