Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Thương Tiếc vị Tướng Tài Võ Nguyên Giáp

Quảng Bình yêu quý của ta
Sinh ra vị tướng tài ba cho đời
Chỉ huy quân lính một thời
Chiến công lừng lẫy loài người suy tôn
Tài thao lược, đẹp tâm hồn
Toàn cầu ca ngợi bảo tồn sử xanh
Dựng xây quân đội trưởng thành
Nhân dân cả nước vinh danh anh hùng
Công lao lớn,sự nghiệp chung
Tự do, độc lập, ngàn trùng nước non
Mọi người nhắc tới Tướng luôn
Khi tin tướng mất, nỗi buồn tiếc thương
Khắp nơi trên các nẻo đường.
Lệ rơi nhớ tới các chương anh hùng
Thương tiếc vô hạn cùng chung nỗi niềm
Bao nhiêu sự kiện rõ thêm
Giọt lệ xúc cảm đến thềm biển khơi
Nước nhà khắp chốn, khắp nơi
Hướng lòng thương tiếc tới nơi cùng Người.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét