Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Vẫn Nhớ Một Người

Nge ra cảm thấy nao nao
Ở đâu cũng vậy ai nào khác ai
Tàu đi vạn dặm đường dài
Dầu sao bến đợi ai nào có quên
Dù rằng vất vả bao phen
Không bằng ngày ấy ở bên núi đồi
Vì tầu cần thiết ra khơi
Mà ta thiết kế không ngơi ngày nào
Những đêm đói rét cồn cào
Sắn khoai đỡ tạm lại vào làm thêm
Trải qua ngần ấy ngày đêm
Bao nhiêu kiến thức đã đem cho tàu
Ở nơi biển cả sông sâu
Tàu đi mang cả những câu đợi chờ
Ngày nay cùng những áng thơ
Tàu đi vẫn tiếp trăng mờ dõi theo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét